Collectiegebouw museum Boijmans van Beuningen
2013

 

Collectiegebouw museum Boijmans van Beuningen
2013

 
Het collectiegebouw voor Museum Boijmans Van Beuningen is een gebouw met veilige bewaarcondities, ruimten voor (restauratie) ateliers en andere personeelsruimten gemixt met publieksfuncties, waaronder expositieruimten en een café en restaurant. Het is een gebouw dat anoniem en gesloten en tegelijkertijd openbaar en toegankelijk is. Het collectiegebouw herdefinieert hiermee het traditionele depot en mengt dit met een publieke ervaring en zicht op ‘het werken met kunst’.

Het Collectiegebouw en het Museumpark waarin het gebouw is gesitueerd versterken elkaar. Het gebouw is compact en nauwkeurig gepositioneerd. De begane grond is geheel transparant en het gebouw is met het museum verbonden
middels een verhard plein met bomen zodat een duidelijke entree tot het Museumpark ontstaat.

In het Collectiegebouw zijn gebouw, architectuur, functies en interieur vanuit een sterk basisidee op elkaar afgestemd. Het gebouw is herkenbaar, ingetogen en no-nonsense: sculpturaal, plastisch en ambachtelijk met een herkenbaar gezicht en een heldere entree. Grote uitsneden op nagenoeg iedere etage vormen ‘beeldentuinen op hoogte’ en zorgen voor daglicht diep in het gebouw. Vanuit de publieke functies is zicht op de (niet publiek toegankelijke) activiteiten in het gebouw mogelijk waardoor publieks- en depotfuncties zich visueel met elkaar vermengen.
 

Collectiegebouw
2013

Extra
1 |