Makelaarskantoor Smit
1978-1979

 

Makelaarskantoor Smit
1978-1979

 
Het kantoor van een makelaarskantoor is opgevat als één grote ruimte. Door middel van vaste inrichtingselementen en meubels is een publieksgedeelte en back-office gerealiseerd, zijn verschillende plekken
gemaakt en is een entree ontworpen waarbij de ruimte door middel van doorzichten en verbindingen als een ruimtelijk geheel te beleven is.
 

Makelaarskantoor
1978-1979


1 |