Verbouwing WVC
1985-1986

 

Verbouwing WVC
1985-1986

 
De opdracht betrof de inrichting van de ministers’ verdieping van het toenmalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) in Rijswijk. Gebruikelijk was om de indeling te baseren op een herhaling van twee, aan elkaar geschakelde kamers: een kamer ten behoeve van de secretaresse en het wachten gekoppeld aan een ruime, door de minister zelf ingerichte, ministerskamer. Deze opzet resulteerde in lege, krappe gangen en individuele, sterk uiteenlopende inrichtingen van de verschillende kamers.

Koen van Velsen architecten ontwikkelde op verzoek van de opdrachtgever een alternatief indelingsprincipe met flexibelere gebruiksmogelijkheden, een effectiever
ruimtegebruik en een aangenamere beleving van de verdieping. Door het wachten te verplaatsen van de individuele kamers naar de gemeenschappelijke centrale zone en deze in te richten als tentoonstellingsruimte werd het wachten veraangenaamd en de beleving vergroot. De verplaatsing van het wachten maakte kleinere kamers, ruimere circulatie zones en een grotere centrale gemeenschappelijke ruimte mogelijk.

Bij de inrichting van de individuele kamers konden gebruikers kiezen uit een vastgestelde serie van kleuren en meubels, variërend van eenvoudig tot luxe, waardoor een divers maar samenhangend geheel is gerealiseerd.
 

Verbouwing
1985-1986


1 |