Gezondheidscentrum Kruisgebouw
1987-1991

 

Gezondheidscentrum Kruisgebouw
1987-1991

 
Het gezondheidscentrum is gesitueerd op de hoek van de Burggravenlaan en de Van Vollenhovenkade in Leiden. Het bevat onder meer consultatie ruimtes met bijbehorende ruimtes en voorzieningen, cursusruimtes, kantoren en een magazijn voor uitleen van medische attributen.

Het gebouw bestaat op de kop, aan de Burggravenlaan, uit een groot volume wat past bij de bouwhoogtes van de statige, streng georganiseerde laan. Richting de Van Vollenhovenkade, die leidt naar een gebied bestaande uit lagere en kleinere bebouwing, neemt ook het gezondheidscentrum in
volume af. Zo bemiddelt het gebouw in de overgang tussen twee verschillende straten en gebieden.

De gebouwen aan de Burggravenlaan bestaan uit baksteen waarbij gebouwen met een bijzondere functie, zoals de kerk, een afwijkende materialisatie kennen. Het gezondheidscentrum voegt zich in hoogte en volume naar de laan maar de aluminium gevelbekleding zorgt dat de functie van het gebouw zich onderscheidt in het straatbeeld. Een groot raam biedt een zorgvuldig gekaderd uitzicht op de omgeving en de kerk.
 

Gezondheidscentrum
1987-1991


1 |