Geluidsschermen Breda
2007-2017

 

Geluidsschermen Breda
2007-2017

 
De spoorzone van Breda bevindt zich in het hart van de stad en wordt omringd door vier in ontwikkeling zijnde stedenbouwkundige plannen, met in het middelpunt de eveneens door Koen van Velsen ontworpen nieuwe Openbaar Vervoer Terminal.

Het spoor in de stad Breda ligt verhoogd op een groen natuurlijk talud.
De geluidsvoorzieningen zijn ontworpen als een groene voorzetting van dit bestaande spoortalud. Door de verhoging wordt een kwaliteit nu al aanwezig in de stad verder versterkt. Vanuit de stad levert dit een positieve sfeer en een sociaal veilige voorkant op. 
Aan de spoorzijde bestaan de geluidsvoorzieningen uit het 'omzetten' van de ballast, het zogenaamde spoorgrind. Gecontroleerde overgangen en een eenvoudige detaillering resulteren in een rustig en continu beeld. Waar de geluidsvoorzieningen over de belangrijke stedelijke routes gaan zijn grote ramen bedacht waardoor de treinen een aanwezigheid hebben in de stad en Breda vanuit de trein beleefbaar is. Hiermee leveren de geluidsvoorzieningen een duurzame bijdrage aan een veranderend Breda.


 

Geluidsschermen
2007-2017


1 |