Busknooppunt UMCG noord
2016-2022

 

Busknooppunt UMCG noord
2016-2022

 
Het nieuwe busknooppunt ‘UMCG noord’ is gesitueerd op het raakvlak tussen stad, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Het knooppunt vormt één van de belangrijkste en drukste overstappunten in het Groningse openbaar vervoernetwerk.

Het knooppunt bestaat uit zes haltes die om verkeerskundige redenen enigzins uit elkaar liggen en ruimtelijk met elkaar zijn verbonden door middel van een ondergrond van bruin natuursteen. Ook de rijbaan van asfalt is ingestrooid met een bruin toeslagmateriaal. De overgang van de bestaande openbare ruimte naar het bruine natuursteen is geleidelijk vormgegeven.
Hiermee is het knooppunt passend gemaakt in het bestaande beeld van de Oostersingel. Tegelijkertijd neemt het knooppunt door de subtiele verbijzondering een speciale plek in binnen het openbaar vervoer netwerk in Groningen. Meerstammige bomen in groene plantvakken gesitueerd in, rond en op de speciaal ontworpen wachtvoorzieningen geven het knooppunt een specifieke uitstraling. Een karakteristieke bomenrij van metasequoia’s maakt verbinding tussen twee verschillende plekken. De ‘groene’ inrichting zorgt er bovendien voor dat het knooppunt een nieuwe entree vormt voor de naastgelegen (groene) campus van het Medisch Centrum en de Universiteit.
 

Busknooppunt
2016-2022


1 |