Inrichting hoofdkantoor Woonzorg
2005-2006

 

Inrichting hoofdkantoor Woonzorg
2005-2006

 
Eind jaren zestig, toen Wim Quist het kantoorgebouw voor Henkel in Amstelveen ontwierp was de kantoortuin een innovatie. Koen van Velsen architecten heeft dit concept nieuw leven ingeblazen. Zonder de structuur van het gebouw aan te passen is een werkomgeving gemaakt voor een nieuwe gebruiker: Woonzorg Nederland. Het maatpak dat Quist destijds ontwierp, blijkt door de royale afmetingen en de robuust-neutrale architectuur duurzaam. De verhuizing van Woonzorg Nederland naar dit gebouw is aanleiding geweest om veranderingen binnen de organisatie en in de manier van werken door te voeren.

De openheid van het interieur is een weerspiegeling van deze verandering die onder meer tot een betere onderlinge communicatie en meer uitwisseling moet leiden. Er is door de openheid en transparantie op allerlei manieren visueel contact mogelijk tussen afdelingen, en door de met glas omgeven trappenhuizen ook tussen verdiepingen. Ondanks al deze openheid zit niemand er verloren bij. In de open ruimte zijn volumes geplaatst die onder meer vergader-, concentratie- en werkkamers bevatten en die niet alleen de open verdiepingen bepalen, maar ook een veelheid aan routes mogelijk maken.
 

Hoofdkantoor
2005-2006

Extra
1 |